Hóa đơn điện tử FPT

Hóa đơn điệntử FPT

Hóa đơn điệntử FPT

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ FPT – FOUR ZERO (4.0) Dịch vụ hóa đơn điện tử FPT – FOUR ZERO (4.0) cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn điện tử trên một cách thông minh cho doanh nghiệp. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định của cơ quan Thuế.  Dịch vụ hóa đơn điện tử FPT – FOUR ZERO (4.0) có thể tích hợp với các hệ thống quản lý khác tại doanh nghiệp (ERP, kế toán, SAP,...). Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo tính chính xác trong công tác quản ký tại doanh nghiệp.  FPT – FOUR ZERO (4.0) hỗ trợ quản lý xuất hóa đơn cho doanh nghiệp có hơn 1 Mã số thuế tại nhiều chi nhánh/công ty con ở các nơi khác nhau.